Ammattijärjestäjä

Olen koulutettu ammattijärjestäjä ja Suomen ammattijärjestäjät ry:n jäsen. Olen sitoutunut noudattamaan yhdistyksen eettisiä ohjeita.

Ammattijärjestäjänä autan asiakasta käymään läpi ja lajittelemaan tavaransa, erottamaan tärkeät tavarat muista sekä luopumaan turhista tavaroista. Jäljelle jäävät tavarat järjestetään loogisella ja käytännöllisellä tavalla. Autan viemään pois turhat tavarat ekopisteelle, hyötykäyttöasemalle tai kirpputorille. Voin myös auttaa tavaroiden myynnissä. Asiakas päättää tietysti itse tavaroistaan, enkä minä poista mitään ilman asiakkaan lupaa.

Työt tehdään aina yhdessä asiakkaan kanssa hänen henkilökohtaisten tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti sekä täysin luottamuksellisesti. Ammattijärjestäjänä toimin tukena päätöksenteossa ja luopumisprosessissa. Toimin henkilökohtaisena coachina, joka on läsnä koko prosessin ajan kunnes olemme saavuttaneet asiakkaan asettaman tavoitteen. Asiakkaan empaattinen kuuntelu ja kannustaminen ovat monesti tärkeitä prosessin aikana.

Ammattijärjestäjä ei ole siivooja. Joskus voidaan tarvita ammattijärjestäjä ennen kuin siivoja pystyy tekemään työnsä.

Haluan vaikuttaa asiakkaan arjen parantamiseen muillakin elämänalueilla. Tarjoan siksi myös keskustelua asiakkaan kanssa ajankäytöstä tai raha-asioista. Tai ihmissuhteista. Tai jostain muusta aiheesta, jonka asiakas kokee vaikuttavan oman arjen laatuun.