Ordningskonsult

Jag är utbildad ordningskonsult och medlem i Suomen ammattijärjestäjät ry, vars etiska regler (tillsvidare bara på finska) jag följer.

Som ordningskonsult hjälper jag kunden att gå igenom och sortera sina saker, skilja de viktiga sakerna från de övriga samt göra sig av med onödiga saker. De saker som blir kvar ordnar vi på ett logiskt och praktiskt sätt. Jag hjälper till med att föra bort onödiga saker till ekopunkten, återvinningsstationen eller lopptorget. Jag kan även hjälpa till med försäljning av saker. Kunden bestämmer naturligtvis själv över sina saker och jag avlägsnar ingenting utan kundens lov.

Jobbet utförs alltid tillsammans med kunden enligt dennes personliga behov och önskemål. Allt sker naturligtvis helt konfidentiellt. Som ordningskonsult finns jag där som ett stöd i processen att fatta beslut om och göra sig av med saker. Jag fungerar som en personlig coach som finns där under hela vägen tills vi nått det mål som kunden ställt upp. Både att lyssna empatiskt och att heja på kunden är ofta viktiga under processens gång.

En ordningskonsult är ingen städerska. Det kan behövas en ordningskonsult innan städerskan kan göra sitt jobb.

Jag vill bidra till att kundens vardag förbättras på flera plan. Därför erbjuder jag även att tillsammans med kunden samtala kring dennes tidsanvändning. Eller ekonomi. Eller relationer. Eller något annat som kunden upplever att gör att vardagen inte fungerar eller ser ut som hen önskar.

puzzle-587821_1920