Tjänster och priser

Kartläggning 49 € (inkl. moms 24 %)

Jag kommer hem till dig och vi går igenom din situation och dina utmaningar. Vilket mål har du med projektet? Därefter funderar vi på lösningar, var det lönar sig att börja, hur lång tid det tar och hur du kan gå till väga. Sedan bestämmer du om du klarar det själv eller om du vill ha min hjälp. Kartläggningen tar högst två timmar.

Organisering 59 € / h (inkl. moms 24 %)

Vi tar itu med utmaningarna. Vi går igenom dina saker – sorterar, funderar och ifrågasätter vad som är viktigt. Vi rensar ut onödiga saker och skapar tillsammans en ny ordning, mera utrymme, plats för dig att leva – en ny frihet! Du bestämmer själv över dina saker. Jag fungerar som rådgivare och stöd.

Beställ paket för 169 € / 3 h eller 319 € / 6 h (inkl. moms 24 %).

Organiseringstjänsten berättigar till hushållsavdrag på 50 % upp till 2400 € per år. Självriskandelen är 100 €. Hushållsavdrag kan fås även när jobbet utförs hos föräldrar eller mor-/farföräldrar till den som betalar. Läs mer på Skatteförvaltningens hemsida.

Dödsbon

Står du inför att tömma ett dödsbo? Jag hjälper gärna till med att sortera, föra bort till återvinning och lopptorg. Jag samarbetar även med en uppköpare ifall du vill sälja saker. Ett dödsbo kan också beviljas hushållsavdrag, men endast för den avlidnes dödsår. Ta kontakt så kommer vi överens om ett lämpligt pris.

 

Skäliga resekostnader för resor upp till ca 15 km från Vasa centrum ingår i priserna. För överstigande kilometrar tillkommer en km-ersättning på 0,43 €/km.